Barendrecht

Barendrecht ligt in de Randstad, even ten zuiden van Rotterdam. De gemeente is de laatste decennia explosief gegroeid. Tussen 1990 en 2008 nam de bevolking met maar liefst 125% toe. In 1990 had Barendrecht "slechts" 19.900 inwoners. In 2000 waren dit er 30.000 en in 2008 werd de 45.000ste Barendrechter ingeschreven. Barendrecht bouwt samen met de buurgemeente Albrandswaard de VINEX locatie Carnisselande/ Portland. In dit gebied zijn naast scholen, gezondheidsinstellingen, winkelcentra, sportvoorzieningen meer dan 10.000 woningen gebouwd. Nu de laatste bouwprojecten worden afgerond richt de gemeente zich meer op "samenleven". Zowel in het oude als nieuwe deel worden regelmatig evenementen georganiseerd. Naast het ontwikkelen van Carnisselande/Portland heeft Barendrecht  ook nadrukkelijk te maken gehad met andere grote infrastructurele werken zoals de HSL en de Betuweroute en de verbinding met de A15.  De gemeente wordt gunstig ontsloten door A15 en A29.  Carnisselande heeft een prima tramverbinding met Rotterdam en Barendrecht Centrum heeft een prima spoorverbinding richting Rotterdam en Dordrecht.

Barendrecht foto 2

Barendrecht is in meerdere opzichten een bedrijvige gemeente. De gemeente biedt een goede werkgelegenheid en een verscheidenheid aan winkel- en horecavoorzieningen. De gemeente Barendrecht telt meerdere bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van 185 hectare.  De omvang van bedrijvenpark Vaanpark, ook onderdeel van de groei, is gelijk aan ongeveer 70 voetbalvelden (circa 42 hectare) en hiermee is Vaanpark niet alleen het nieuwste maar ook het grootste bedrijventerrein van Barendrecht.

 

Barendrecht foto 3