Over ons

De stichting Stedenband Barendrecht-Oost Europa is een particulier initiatief en bestaat uit een groep vrijwilligers/sters met verschillende maatschappelijke achtergronden.

Geschiedenis

Het idee om contact te zoeken met een stad in Tsjechië ontstond na de tentoonstelling: Oost Europa, dat zoeken wij op. Er werd gezocht naar een stad niet verder dan een dag reizen vanaf Barendrecht en zo kwam men uit bij Louny. In 1990 vonden de eerste kennismakingsbezoeken plaats en sindsdien komt er elk voorjaar een groep Tsjechen naar Barendrecht en elk najaar gaat een groep Barendrechters naar Louny.

Activiteiten

In de afgelopen 25 jaar vonden er elke jaar uitwisselingen plaats tussen de gemeenten.  Gemeentebesturen, sportverenigingen, zangverenigingen, scholen, politie ontmoetten elkaar in het kader van de stedenband.

* Elk jaar bezoekt een delegatie uit Louny Barendrecht en andersom;
* Deelname aan sportevenementen in Louny en Barendrecht;
* Deelname aan culturele-evenementen in Louny en Barendrecht - Zomerfestival, Kunstmarkt...;
overons-1* Tien maal fietste een groep bestaande uit inwoners van Louny, Zschopau en Barendrecht in een week van  Barendrecht naar Louny en in omgekeerde richting .... Cycletour;
* De gemeente Barendrecht organiseerde verschillende malen een stageweek voor ambtenaren uit Louny;
* De politie uit beide gemeenten wisselden kennis en ervaringen uit;
* In Barendrecht en Louny werden schilderijententoonstellingen georganiseerd;
* Jongeren uit Louny en Barendrecht voerden samen activiteiten uit;
* Leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs hadden en hebben contact per brief, email en Facebook;

* Calvijn Groene Hart organiseert samen met het gymanium van Louny uitwisselingen met leerlingen;

* Leerlingen en docenten van de muziekscholen Barendrecht en Louny bezochten elkaar
organiseerden concerten in de  partnerstad;
* De gemeenten Barendrecht en Louny voerden een project rond burgerparticipatie uit. Inwoners van Louny hebben daadwerkelijk hun inbreng kunnen geven bij de ontwikkeling van een voormalig militair terrein en hun mening kunnen geven over issues rond veiligheid, werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding binnen de gemeente Louny;
* Ambtenaren van de gemeente zijn betrokken bij de planvorming rond Garden City,  een nieuwbouwproject in Louny;
* Ondernemers uit Louny maken kennis met Barendrechtse ondernemers;
* Burgers van Barendrecht gaan vaak naar Louny met vakantie.

 

overons-3