Werken met een thema

Jaarlijks spreken we met onze partner in Louny een thema af. Dit thema lis leidend voor het maken van het programma tijdens de bezoeken in Louny en Barendrecht.  Een belangrijk criterium bij de keuze voor het thema is dat er verschillen zijn In de situatie van Louny en Barendrecht.

Thema 2018
In 2018 is het thema Gebruiken en gewoonten. Er zijn tussen Tsjechië en Nederland veel overeenkomsten, maar ook verschillen. We gaan onderzoeken wat de verschillen zijn in gebruiken en gewoonten.

Thema’s in voorgaande jaren:

2017: Muziek                                                                                                                2016: Water
2015: Wat veranderde er in 25 jaar?
2014: Wonen
2013: Family life
2012: Eten en drinken van land tot bord
2011: Duurzame energie